Burdur Kent Belleği
Yükleniyor...
Image

Kent Belleği Tanıtım Evi olarak kullanılan Piribaşlar Konağının kültür varlığı olarak tescili 1988 yılında yapılmıştır.
Yapım tarihi ve yaptıran kişi ile ilgili günümüze ulaşan herhangi bir veri bulunmamasına karşın; bölgeye özgü plan özellikleri, yapım tekniği ve malzeme kullanımı göz önüne alınarak 19. yüzyılın sonlarına denk düşen bir sivil mimarlık örneği olduğunu söylemek mümkündür. Sahiplerinden edinilen bilgiye göre, ilk dönemde yapının alt katı kullanılmakta iken, 1940'lı yıllarda yapının üst katı da tamamlanarak kullanılmaya başlanmıştır. Aynı yıllarda yapının doğusunda yer alan müştemilat mekânları yapıya eklenmiştir.
Yapının alt katındaki dükkanların yakın zamana kadar kullanıldığı bilinmektedir. Burdur Belediyesi tarafından satın alınan bina yanındaki müştemilat ve komşu binalarıyla birleştirilerek projelendirilmiş ve 21.08.2008 tarihinde Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından projesi onaylanmıştır. 30.09.2011 tarihinden itibaren "Kültür ve Sanat Evi" olarak hizmete açılmıştır.
Burdur Belediyesi'nin talebi üzerine Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 24.10.2017 tarih ve 6832 nolu Karar ile Piribaşlar Konağının Kent Belleği Tanıtım Evi olarak değiştirilmesine onay vermiştir.